Vrácení a reklamace zboží

Postup pro vrácení, či reklamaci objednávky zboží na eshopu chlupík.cz (dále jen "prodávající")

 

 • ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY. Zákazník nemůže vrátit zboží, které otevřel nebo jinak poškodil hygienický obal zboží (granule, konzervy, pamlsky a další potravinářské zboží). U ostatního zboží může bez udaní důvodu odstoupit od smlouvy do 14-ti dní od převzetí zboží. Pro odstoupení od smlouvy kontaktujte "prodávajícího" a to - telefonicky, emailem či písemnou formou.

 

 • LHŮTA PRO NAVRÁCENÍ ZBOŽÍ A ČÁSTKY. Po odstoupení od smlouvy musí zákazník předat nebo odeslat zboží zpět do 14 dní. "Prodávající" pak do 14 dní vrátí peníze, ne však dříve než zboží převezme, nebo zákazník neprokáže, že jej odeslal. 

 

 • PŘI POSÍLÁNÍ ZBOŽÍ PRODÁVAJÍCÍMU k adrese napište jméno Vít Martinů (pro přepravce je to jednoduší při doručování zpět prodávajícímu) 

 

 • ZARUČENÍ ZA POSLANÉ ZBOŽÍ. "Prodávající" odpovídá za dodané zboží zákazníkovi. Zboží je odeslané bez vad či jiného poškození a při řádném používání zaručuje záruku po dobu dvou let od převzetí zboží. "Prodávající" neručí za zboží během doby přepravy k zákazníkovi - tzn. od předání přepravci po doručení zákazníkovi.

 

 • REKLAMOVANÉ ZBOŽÍ V ZÁRUČNÍ DOBĚ. Pokud se zboží v záruční době poškodí, zničí nebo se vyskytne jiná vada, rozhodne "Prodávající" zda se jedná o podstatné nebo nepodstatné porušení kupní smlouvy. V prvním případě si zákazník může vybrat mezi výměnou, opravou, slevou, či úplným odstoupením od smlouvy. V druhém případě si může zákazník vybrat mezi slevou, či odstraněním vady - odstoupit od smlouvy může zákazník jen tehdy, když "prodávající" odmítne závadu odstranit, nebo nestihne zákonnou lhůtu pro její odstranění.

 

 Pro více informací a dotazy nás kontaktujte.

 

Reklamační formulář

 

Adresát (prodávající):

(zde vyplňte za e-shop jméno a příjmení/obchodní firmu, adresu sídla a e-mailovou adresu)

Internetový obchod:           www.chlupik.cz

Společnost:                        Vít Martinů

Se sídlem:                          Lipová 493/8, 39102, Sezimovo Ústí

IČ:                                      02406551

E-mailová adresa:             info@chlupik.cz

Telefon:                             792 315 680

 

(Následující požadované údaje doplní zákazník)

 

Spotřebitel:

Jméno a příjmení:     

Moje adresa:                     

Telefon a e-mail:         

 

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Dobrý den,

dne........................jsem ve Vašem obchodě www.chlupik.cz vytvořil objednávku.

Požaduji vyřídit reklamaci (popište problém):   

 

 Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace.

 1. Datum objednání 
 2. Číslo objednávky:
 3. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem:
  a budou navráceny zpět na účet:
 4. Jméno a příjmení spotřebitele:
 5. Adresa spotřebitele:
 6. E-mail:
 7. Telefon:

 

 

 

                        Dne 

 

                            
______________________________________

        Jméno a příjmení spotřebitele